טופס הרשמה פסטיבל ביילנדו

יש למלא את הטופס האינטרנטי בקישור למטה. 

נא להחזיר את הטופס חתום לפקס 5374334 03

לבדוק שהטופס הגיע במספר: 052-3700214